Om oss
 
Ventexpert AB startade 1994 i Örnsköldsvik av Roger Edmark. Roger hade då jobbat länge med ventilatonsrengöring och ventilationsåtgärder på ett företag i Örnsköldsvik. När den nya lagen om ovk-besiktningar kom 1992 förstod många att branschen skulle få ett uppsving. Roger startade eget. Redan 1997 hade han 15 anställda. Mycket tidigt blev det kunder från Stockholm som dominerade. Kunder som AstraZeneca, Coca Cola, Locum, Landstingsfastigheter osv. var de kunder som dominerade de första åren.

Runt milleniumskiftet hade företaget utökat sina kunder till att omfatta de flesta Stockholms kommuner och även Pharmacia Upjohn och fler läkemedelsföretag samt livsmedelsföretag som Pripps och Spendrups.


Roger Edmark


Tillika fler bostadsrättsföreningar med högre krav de flesta från Stockholms innerstad och Östermalm. Företaget har idag efter 14 år fortsatt sin strävan att sälja ventilationstjänster till ett perfekt utfört arbete och med service och kvalitet som ledstjärna

Bra utrustning och duktig personal
För en bransch som vår, att utföra åtgärder för bättre inomhusklimat så finns det bara ett sätt att lyckas; genom att ha bra utrustning, duktig och kompetent personal.

Ventexpert AB har sedan starten prioriterat utrustning och personal! Vi har kontinuerlig produktutveckling för att hålla vår arbetsteknik och metod ledande samt att vår personal vidareutbildas och utvecklas kontinuerligt.

Miljövänlighet
En annan utmaning är att i varje steg försöka göra varje metod och varje liten del av företaget så miljövänlig som möjligt och att kunna erbjuda kunderna lösningar i takt med miljöutvecklingen.

Vår policy

  1. Lösningar skall anpassas till kunden, naturen och till den främsta tekniken.
  2. Kundens önskemål skall ställas i centrum och vara hela företagets mål att tillfredställa.
  3. Slutprodukten skall vara en bra, kompetent problemlösning till ett pris som kunden vill betala för.